ธุรกิจโคทดแทน

        เมื่อแม่พันธ์ุโคนมของฟาร์มสมาชิก คลอดออกมาเป็น ทางสหกรณ์ฯ จะทำการรับซื้อเพื่อนำมาเลี้ยงดูให้เป็นระยะเวลาหนึ่ง มาเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ หลังจากลูกโคที่รับซื้อเป็นสาวแล้ว ทางสหกรณ์จะให้สมาชิกที่นำลูกโคมาขาย จะทำการขายคืนให้กับสมาชิก หรือ เกษตรกรเลี้ยงโคนมรายอื่นที่สนใจ สมาชิกสามารถซื้อเป็นเงินสด เงินเครดิต หรือหักจากค่านมดิบได้ เพื่อเป็นค่าซื้อโค โดยต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้อมูลโคทุกตัวจะถูกบันทึกเป็นประวัติเก็บไว้อย่างชัดเจน ว่าลูกโคที่จำหน่าย เป็นของฟาร์มใด ผู้ซื้อเป็นฟาร์มใดเว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้