ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค

Last updated: 20 ต.ค. 2564  |  1449 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ที่มีการเลี้ยงมานานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีการสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรประมาณ 17,100 ครัวเรือนและมีผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมจำนวน มากแต่การเลี้ยงโคนมในปัจจุบันยังมีปัญหา คือ การผลิตน้ำนมของเกษตรกรมีต้นทุนสูงเนื่องจากต้นทุน ด้านอาหารโคนมทั้งอาหารข้นเเละอาหารหยาบที่มีปริมาณไม่เพียงพอ และ มีคุณภาพยังไม่เหมาะสม เกษตรกรต้องเลี้ยงโคนมทดเเทนในฟาร์ม ซึ่งเป็นภาระเเละมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์แรงงานขาดเเคลนในปัจจุบันการขนส่งน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกรสู่สหกรณ์หรือศูนย์รวบรวม น้ำนมมีค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนม เนื่องจากระบบการเก็บรัักษาและการขนส่งน้ำนม ที่ยังขาดประสิทธิภาพ
 
      ยกระดับฟาร์มมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ ปริมาณผลผลิตน้ำนมทีี่มีคุณภาพเพื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ โดย
            1. การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร
            2. สร้างขีดความสามารถเเละเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
            3. พัฒนาการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์
      
เป้าหมาย
      เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนมดิบ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฟาร์มโคนม เกิดธุรกิจ การเลี้ยงโคนมทดแทนอย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรมีอาหารหยาบคุณภาพดี เลี้ยงโคนมอย่าง เพียงพอและมีระบบ Feed Center ผลิตอาหารสำเร็จรูป TMR ที่กลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ฟาร์มโคนมของเกษตรกร มีประสิทธิการการผลิต นมดิบมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 2. เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในฟาร์ม
 3. เกษตรกรมีอาหารหยาบคุณภาพดี มีระบบ Feed Center - TMR
 4. คุณภาพนมดีขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งนมดิบลดลง
 5. เกิดธุรกิจเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน
 6. ขีดความสามารถในการแข่งขันของการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาดำเนินการ
     พ.ศ. 2558 - 2562
 
กิจกรรม
 •  กิจกรรมที่ 1 ปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร
 •  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเลี้ยงโคนสาวทดแทน
 •  กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร (Feed Center)
 •  กิจกรรมที่ 4 การรวบรวมน้ำนมดิบและลดต้นทุน Logistic
 •  กิจกรรมที่ 5 สร้างความเชื่อมโยง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้