ธุรกิจของเรา

ตั้งแต่ตั้งสหกรณ์ สมาชิกให้ความร่วมมือโดยส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ โดยเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ

การให้สินเชื่อสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงฟาร์มโครนม ซื้อวัว ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม โดยจ่ายเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 50,000.- เงินกู้ระยะปานกลางวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับการใช้เงินกู้ของสามาชิกสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์

สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำสหกรณ์จำนวน 4 คน เพื่อตรวจรักษาผสมเทียมและให้คำแนะนำต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิกาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี เริ่ม พ.ศ. 2558-2562 โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เป็นธุรกิจที่ได้รับงบสนับสนุนจากงบไทยเข้มแข็ง ในวงเงิน 99,688,086.- บาท และส่วนที่เหลือสหกรณ์กู้จาก ธสก0

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้